Bước sang thềm năm mới Nhâm Dần 2022 - Nhân ngày Khai trương đầu năm nay - Hy vọng mọi kế hoạch & chiến lược Công ty đặt ra sẽ hoàn thành.

Năm 2020 và 2021 do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Công Ty Nội Thất Gỗ Sồi Lâm Hoàng Phát cũng đối diện với nhiều thử thách để ứng phó với các biến đổi của nền kinh tế, đưa công ty vượt qua khó khăn chung để duy trì sản xuất và giữ vững doanh thu.

Không những thế năm 2021 vừa qua Cty còn đảm bảo lương thưởng tháng 13 - Quà Tết - cho toàn thể CNV CtyThất Gỗ Sồi Lâm Hoàng Phát- Nhờ vào tinh thần và thái độ lạc quan, tích cực, tự tin vào các chiến lược bản thân và công ty đã đặt ra, BGĐ Cty không chỉ vượt qua giai đoạn thử thách của đại dịch mà còn đảm bảo công ăn việc làm cho nhân viên và có nhiều bước phát triển đáng tự hào.
Bước Sang thềm năm mới Nhâm Dần 2022 - Nhân ngày Khai trương đầu năm nay - Hy vọng mọi kế hoạch & chiến lược công ty đặt ra sẽ hoàn thành

Chúc cho tất cả Doanh nghiêp Việt Nam nói chung & Cty Lâm Hoàng Phát nói riêng sẽ luôn thành công và phát triển bền vững! Chúc toàn thể CNV trong cty luôn vững tin - vững mạnh - sức khoẻ - bình an và hanh phúc.


Các Tin Khác


Hỗ trợ